Realizujemy projekty dofinansowany z Funduszy Europejskich

Grupa KOS Realizuje dwa projekty unijne:

1. KOS Oskar Topolewski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Modernizacja kuchni w restauracji KOS – dostosowanie do nowych warunków sanitarnych”.

Projekt powstał wskutek konieczności dostosowania się do zaistniałych warunków sanitarnych wskutek wystąpienia COVID 19 oraz wprowadzenia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS – CoV-2. Modernizując pomieszczenia kuchenne poprzez powiększenie powierzchni, zwiększając dystans pomiędzy pracownikami zapewniamy maksymalnie wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny. Wyposażenie kuchni w nowe , specjalistyczne urządzenia gastronomiczne usprawni i podniesie efektywność przygotowanych potraw , a co za tym idzie zwiększy bezpieczeństwo, higieniczność i sterylność serwowanych potraw.

Wartość projektu: 247 858,20 zł.

Wkład Funduszy Europejskich : 210 679,45 zł.

2. SAPORE T.O.K. SPÓŁKA Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA Realizuje projekt: Restauracja SAPORE – przystosowanie lokalu do nowych warunków sanitarnych poprzez zamontowanie klimatyzatora i urządzenia do oczyszczania powietrza oraz wprowadzenie zmian aranżacyjnych w lokalu. Celem projektu jest zachęcenie indywidualnego klienta do wizyty w restauracji, stworzenie kameralnych warunków spożywania posiłku jak również podniesienie poziomu bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka zarażenia. Zwiększając poziom ochrony zamontowany został klimatyzator i oczyszczacz powietrza . Efektem realizacji projektu jest przystosowanie sal restauracyjnych do bieżących warunków sanitarnych i epidemicznych. Przestronne sale konsumpcyjne zostały podzielone na kameralne strefy dzięki czemu możliwe jest zachowanie dystansu społecznego między gośćmi restauracji.

Wartość projektu: 222 670,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich : 189 269,50 zł.